تبلیغات
♔♔Korean stars♔♔ - موزیک ویدیووkiss kissازکیم هیون جونگ همراه متن و ترجمه
موزیک ویدیووkiss kissازکیم هیون جونگ همراه متن و ترجمه
موزیک ویدووkiss kissازکیم هیون جونگ که پردراموترین اهنگش هست همراه بامعنی
[http://www.aparat.com/v/Hk896]

Yeah, kiss kiss

Like a long dream, like a star, I waited for you

*مثل یک رویای طولانی، مثل ستاره، من برای شما صبر کردم

No one else in this world, nothing’s better

*هیچ كسه دیگه ، هیچ چیزه دیگه توو این دنیا بهتر نیست

The leisure of a cup of coffee

*فراغت یك فنجان قهوه

The steps leading me towards you

*گام های پیش قدم‌‍ِ من به طرف تو

Are all joys I’ve become familiar with

*همه خوشحالن از آشنایی من با تو ؟!

This isn’t me

*این من نیستم!

I’ve never been this way before

*من قبلا" هرگز توو این راه نبودم!

It’s because it’s you

*این بخاطره تو هست

Oh, I won’t stop

*اوه!من نمیخوام بایستم

I’m loving you

*من عاشقتم

So we can draw a dream of lasting color

*پس ما میتونیم یه رویای ماندگار رنگی رو قرعه بكشیم(انتخاب كنیم)

To love with you

* عشق با تو

Only you can provide this magic for us

*فقط تو میتونی آماده كنی این جادو رو برای ما


Kiss kiss

I want your kiss kiss

Sweet kiss kiss

Oh, baby, baby

I wanna kiss kiss

I need your kiss kiss

Just the two of us, kiss kiss

*فقط ما دوتا، Kiss Kiss

Oh, baby, baby
Like TV, like a dream, I feel like I’m the star

*مثل تلویزیون؛مثل یك رویا،من حس میكنم شبیه یك ستاره هستم

The world is our stage and we are on it

*دنیا Stage (صحنه نمایش) هست و ما روی اون هستیم

Whenever a good movie premieres

*هروقت یك فیلم اولویت خوب

Whenever new music comes out

*هروقت آهنگ جدید میاد بیرون

You’re the first person I think of

*تو اولین نفری هستی كه بهش فكر میكنم

I’m not this kind of guy

*من این مرد مهربان نیستم

I’ve never been this way before

*من هیچ وقت قبلا توو این راه نبودم

It’s because it’s you

*این بخاطره تو هست


[ 1395/03/15 ] [ 11:18 ] [ ♰ئه وین♰ ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب
نمایش نظرات 1 تا 30